Ansvarig svensk kommitté: TK 47  Halvledarkomponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60749-26, utg 2:2014
CENELEC Publikation: EN 60749-26:2014
IEC Publikation: IEC 60749-26:2013

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 26: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Human body model” (HBM)

Engelsk titel:
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM)

Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-02-19
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60749-26, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2017-04-14.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60749-26, utg 3:2018.

ICS: 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.