Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60312-1, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 60312-1:2017
IEC Publikation: IEC 60312-1:2011

Svensk titel:
Dammsugare för hushållsbruk - Del 1: Funktionsprovning av dammsugare avsedda för torr städning

Engelsk titel:
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 93
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60312-1, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2020-01-02.  |  Ersätts av:

ICS: 97.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Amendment No 1:2011 till IEC 60312-1:2010 är inarbetat i standarden. Ändringarna är i rött och markerade med ett lodrätt streck i marginalen.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.