Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-0, utg 4:2012/A11:2013
CENELEC Publikation: EN 60079-0:2012/A11:2013
IEC Publikation:

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Fastställelsedatum: 2013-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-07-06
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0, utg 4, 2012, som fr o m 2016-10-07 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60079-0, utg 5:2018.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.