Ansvarig svensk kommitté: TK 11  Elektriska luftledningar för starkström

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50341-3-18, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 50341-3-18:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska friledningar över 45 kV (AC) - Del 3-18: Svensk normativ bilaga

Engelsk titel:
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV

Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2017-07-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 80
Används tillsammans med: SS-EN 50341-1, utg 1, 2013.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50341-1, utg 2:2017 och SS-EN 50341-2-18, utg 1:2017.

ICS: 29.240.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.