Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62572-3, utg 2:2015
CENELEC Publikation: EN 62572-3:2014
IEC Publikation: IEC 62572-3:2014

Svensk titel:
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Funktionssäkerhet - Del 3: Lasermoduler för telekommunikation

Engelsk titel:
Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication

Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2019-03-24
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62572-3, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2017-07-24.  |  Ersätts av: SS-EN 62572-3, utg 3:2016.

ICS: 31.260.00; 33.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.