Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50383, utg 2:2010/AC1:2013
CENELEC Publikation: EN 50383:2010/AC:2013
IEC Publikation:

Svensk titel:
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)

Engelsk titel:
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)

Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med: SS-EN 50383, utg 2, 2010.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62232, utg 1:2018.

ICS: 17.220.20; 33.070.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.