Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60810, utg 3:2015
CENELEC Publikation: EN 60810:2015
IEC Publikation: IEC 60810:2014

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar

Engelsk titel:
Lamps for road vehicles - Performance requirements

Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2021-02-09
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 67
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60810, utg 2, 2003, SS-EN 60810/A1, utg 1, 2009 och SS-EN 60810/A2, utg 1, 2013 gäller ej fr o m 2018-01-20.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60810, utg 4:2018.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.