Ansvarig svensk kommitté: TK 64  Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 437 01 02, utg 1:2014
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

Engelsk titel:
Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations

Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2019-06-13
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 52
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 436 21 01, utg 3, 2003, SS 437 01 40, utg 3, 2006, SS 437 01 40/T1, utg 1, 2006, SS 437 01 45, utg 4, 2004, SS 437 01 46, utg 1, 1999, SS 437 01 51, utg 2, 1989 och SS 437 01 52, utg 2, 1990, gäller ej fr o m 2015-10-01.  |  Ersätts av: SS 437 01 02, utg 2:2018.

ICS: 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.