Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55032, utg 1:2012/AC2:2013
CENELEC Publikation: EN 55032:2012/AC:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Multimediautrustning - EMC-fordringar - Emission

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2018-05-05
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 55032, utg 1, 2012.
Ersätter: SS-EN 55032 AC1, utg 1, 2013. gäller ej fr o m 2013-10-09.  |  Ersätts av: SS-EN 55032, utg 2:2015 och delvis SS-EN 50561-1, utg 1:2013.

ICS: 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse. Rättelsen innebär att SS-EN 55032, utg 1, 2012 ersätter SS-EN 55013, utg 3, 2013, SS-EN 55022, utg 4, 2011, SS-EN 55103-1, utg 2, 2009 och SS-EN 55103-1/A1, utg 1, 2013, fr o m 2017-03-05.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.