Ansvarig svensk kommitté: TK 22  Strömriktare

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50598-2, utg 1:2015
CENELEC Publikation: EN 50598-2:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare

Engelsk titel:
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters

Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 137
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61800-9-2, utg 1:2017.

ICS: 29.160.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.