Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62196-1, utg 2:2012/A12:2014
CENELEC Publikation: EN 62196-1:2012/A12:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2019-10-06
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 62196-1, utg 2, 2012, som fr o m 2017-06-16 inte gäller utan detta tillägg A12.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62196-1, utg 3:2015.

ICS: 29.120.30; 43.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.