Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50288-11-2, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 50288-11-2:2015
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kommunikationskablar - Flerelementskablar med ledare av metall - Del 11-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 500 MHz - Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler

Engelsk titel:
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-2: Sectional specification for un-screened cables, characterized from 1 MHz up to 500 MHz for work area, patch cord and data centre applications

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 50288-1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.