Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60603-7-82, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 60603-7-82:2016
IEC Publikation: IEC 60603-7-82:2016

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7-82: Detaljspecifikation för skärmat 8-poligt anslutningsdon med 12 kontakter med fast don och kabeldon, för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Part 7-82: Detail specification for 8-way, 12 contacts, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 2 000 MHz

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.