Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62677-3-101, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62677-3-101:2018
IEC Publikation: IEC 62677-3-101:2018

Svensk titel:
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 3: Materialspecifikationer - Blad 101: Värmekrympande former av polyolefin, för lågspänningstillämpningar

Engelsk titel:
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 101: Heat-shrinkable, polyolefin moulded shapes for low voltage applications

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.035.20; 29.035.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.