Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50514, utg 2:2014
CENELEC Publikation: EN 50514:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Audio- och videoutrustning och utrustning för informationsbehandling - Rutinprovning i produktion med avseende på elsäkerhet

Engelsk titel:
Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production

Fastställelsedatum: 2014-11-19  |  Upphävandedatum: 2018-02-10
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50514, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2017-07-21.  |  Ersätts av: SS-EN 62911, utg 1:2016.

ICS: 33.160.01; 35.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.