Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60191-6-13, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 60191-6-13:2016
IEC Publikation: IEC 60191-6-13:2016

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 6-13: Vägledning vid konstruktion av socklar för FBGA och FLGA

Engelsk titel:
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60191-6-13, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2019-11-01.  |  Ersätts av:

ICS: 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.