Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62949, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 62949:2017
IEC Publikation: IEC 62949:2017

Svensk titel:
Utrustning för anslutning till data- och telenät - Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

Engelsk titel:
Particular safety requirements for equipment to be connected to paired conductor communication networks

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 41003, utg 5, 2008, gäller ej fr o m 2019-06-20.  |  Ersätts av:

ICS: 33.160.00; 35.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.