Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61730-1, utg 1:2007/A11:2014
CENELEC Publikation: EN 61730-1:2007/A11:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande

Engelsk titel:
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

Fastställelsedatum: 2014-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 61730-1, utg 1, 2007, som fr o m 2017-10-13 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61730-1, utg 2:2018.

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.