Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62683, utg 2:2016
CENELEC Publikation: EN 62683:2015
IEC Publikation: IEC 62683:2015

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Produktdata och produktegenskaper för informationsutbyte

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange

Fastställelsedatum: 2016-01-13  |  Upphävandedatum: 2020-08-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 113
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62683, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2018-10-02.  |  Ersätts av: SS-EN 62683-1, utg 1:2018.

ICS: 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.