Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60424-3, utg 2:2016
CENELEC Publikation: EN 60424-3:2016
IEC Publikation: IEC 60424-3:2015

Svensk titel:
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 3: ETD-kärnor, EER-kärnor, EC-kärnor och E-kärnor

Engelsk titel:
Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores

Fastställelsedatum: 2016-05-11  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60424-3, utg 1, 1999, gäller ej fr o m 2018-11-26.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60393-8, utg 1:201X, SS-EN IEC 63093-6, utg 1:201X, SS-EN IEC 63093-7, utg 1:2018 och SS-EN IEC 63093-11, utg 1:201X.

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.