Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61970-452, utg 2:2016
CENELEC Publikation: EN 61970-452:2015
IEC Publikation: IEC 61970-452:2015

Svensk titel:
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 452: CIM-format för modellutbyte

Engelsk titel:
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM model exchange specification

Fastställelsedatum: 2016-02-17  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 102
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61970-452, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2018-05-14.  |  Ersätts av: SS-EN 61970-452, utg 3:2018.

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.