Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61800-9-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61800-9-1:2017
IEC Publikation: IEC 61800-9-1:2017

Svensk titel:
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-1: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen

Engelsk titel:
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50598-1, utg 1, 2015, gäller ej fr o m 2020-04-07.  |  Ersätts av:

ICS: 29.200.00; 29.130.01; 29.160.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.