Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61770, utg 2:2009/A11:2018
CENELEC Publikation: EN 61770:2009/A11:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Vattenanslutning av elektriska apparater - Skydd mot återsugning och vid fel på slang eller slangkoppling

Engelsk titel:
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 47
Används tillsammans med: SS-EN 61770, utg 2, 2009, som fr o m 2021-05-18 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.040.00; 97.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.