Ansvarig svensk kommitté: TK 25  Storheter och enheter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60375, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60375:2018
IEC Publikation: IEC 60375:2018

Svensk titel:
Storheter och enheter i elektrotekniken - Konventioner avseende elektriska kretsar

Engelsk titel:
Conventions concerning electric circuits

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 40
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60375, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2021-06-12.  |  Ersätts av:

ICS: 01.060.00; 01.080.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.