Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62196-2, utg 1:2012/A12:2014/AC1:2015
CENELEC Publikation: EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström

Engelsk titel:
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories

Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 62196-2/A12, utg 1, 2014.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62196-2, utg 2:2017.

ICS: 29.120.30; 43.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.