Ansvarig svensk kommitté: TK 85  Elektrisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60051-1, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 60051-1:2017
IEC Publikation: IEC 60051-1:2016

Svensk titel:
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 1: Definitioner och allmänna fordringar

Engelsk titel:
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 60
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60051-1, utg 1, 1999, gäller ej fr o m 2020-04-28.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.