Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-2-10, utg 5:2016
CENELEC Publikation: EN 60793-2-10:2016
IEC Publikation: IEC 60793-2-10:2015

Svensk titel:
Optofibrer - Del 2-10: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A1

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres

Fastställelsedatum: 2016-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-09-14
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 46
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60793-2-10, utg 4, 2011, gäller ej fr o m 2018-12-24.  |  Ersätts av: SS-EN 60793-2-10, utg 6:2018.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.