Ansvarig svensk kommitté: TK 111  Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50574-1, utg 1:2012/AC2:2015
CENELEC Publikation: EN 50574-1:2012/AC:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten

Engelsk titel:
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons

Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-05-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 50574-1, utg 1, 2012.
Ersätter: SS-EN 50574-1 AC1, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2015-01-28.  |  Ersätts av: SS-EN 50625-2-3, utg 1:2017.

ICS: 13.030.30; 13.030.40; 97.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse. Rättelsen innebär att EN 50574 nummerändras till EN 50574-1.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.