Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60947-5-5, utg 1:1998/A2:2017
CENELEC Publikation: EN 60947-5-5:1997/A2:2017
IEC Publikation: IEC 60947-5-5:1997/A2:2016

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med: SS-EN 60947-5-5, utg 1, 1998, som fr o m 2020-02-24 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.120.99; 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.