Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61300-1, utg 4:2017
CENELEC Publikation: EN 61300-1:2016
IEC Publikation: IEC 61300-1:2016

Svensk titel:
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 1: Allmänt och vägledning

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61300-1, utg 3, 2011, gäller ej fr o m 2017-12-09.  |  Ersätts av:

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.