Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62631-3-11, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62631-3-11:2018
IEC Publikation: IEC 62631-3-11:2018

Svensk titel:
Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 3-11: Bestämning av resistiva egenskaper (likströmsmetoder) - Volymresistans och volymresistivitet - Metod för impregnerings- och täckmaterial

Engelsk titel:
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-11: Determination of resistive properties (DC Methods) - Volume resistance and volume resistivity - Method for impregnation and coating materials

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.99; 29.035.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.