Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60674-2, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 60674-2:2017
IEC Publikation: IEC 60674-2:2016

Svensk titel:
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder

Engelsk titel:
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 45
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60674-2, utg 1, 1998 och SS-EN 60674-2/A1, utg 1, 2002, gäller ej fr o m 2019-12-23.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.99; 29.035.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.