Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60747-16-1, utg 1:2002/A2:2017
CENELEC Publikation: EN 60747-16-1:2002/A2:2017
IEC Publikation: IEC 60747-16-1:2001/A2:2017

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Del 16-1: Integrerade mikrovågskretsar - Förstärkare

Engelsk titel:
Semiconductor devices - Part 16-1: Microwave integrated circuits - Amplifiers

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 60747-16-1, utg 1, 2002, som fr o m 2020-03-22 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.080.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.