Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60749-44, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 60749-44:2016
IEC Publikation: IEC 60749-44:2016

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 44: SEE-provning med neutronstråle

Engelsk titel:
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 44: Neutron beam irradiated single event effect (SEE) test method for semiconductor devices

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.