Ansvarig svensk kommitté: TK 13  Elmätare och utrustning för belastningsstyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62056-7-5, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 62056-7-5:2016
IEC Publikation: IEC 62056-7-5:2016

Svensk titel:
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-5: Lokala kommunikationsprofiler för lokala nät

Engelsk titel:
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-5: Local data transmission profiles for Local Networks (LN)

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 44
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20; 35.100.01; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.