Ansvarig svensk kommitté: TK 22F  Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61975, utg 1:2011/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 61975:2010/A1:2017
IEC Publikation: IEC 61975:2010/A1:2016

Svensk titel:
Anläggningar för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Systemprovning

Engelsk titel:
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med: SS-EN 61975, utg 1, 2011, som fr o m 2020-02-10 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.130.10; 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.