Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61757-1-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61757-1-1:2017
IEC Publikation: IEC 61757-1-1:2016

Svensk titel:
Fiberoptiska givare - Del 1-1: Töjningsmätning - Töjningsgivare baserade på Bragg-gitter i fiber (FBG)

Engelsk titel:
Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement - Strain sensors based on fibre Bragg gratings

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 53
Används tillsammans med: SS-EN 61757-1, utg 2, 2012.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.180.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.