Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55016-2-3, utg 4:2017
CENELEC Publikation: EN 55016-2-3:2017
IEC Publikation: CISPR 16-2-3:2016

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 106
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55016-2-3, utg 3, 2010, SS-EN 55016-2-3/A1, utg 1, 2010, SS-EN 55016-2-3/A2, utg 1, 2014 och SS-EN 55016-2-3 AC1, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2020-04-28.  |  Ersätts av:

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.