Ansvarig svensk kommitté: TK 13  Elmätare och utrustning för belastningsstyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 62054-11:2004/A1:2017
IEC Publikation: IEC 62054-11:2004/A1:2016

Svensk titel:
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare

Engelsk titel:
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 62054-11, utg 1, 2005, som fr o m 2019-12-23 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.