Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60384-14, utg 2:2013/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 60384-14:2013/A1:2016
IEC Publikation: IEC 60384-14:2013/A1:2016

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14: Gruppspecifikation för fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning

Engelsk titel:
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 60384-14, utg 2, 2013, som inte gäller fr o m 2019-08-18 utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.