Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62952-2, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 62952-2:2016
IEC Publikation: IEC 62952-2:2016

Svensk titel:
Energikällor för anordningar för trådlös kommunikation - Del 2: Profil för energimoduler med batterier

Engelsk titel:
Power sources for a wireless communication device - Part 2: Profile for power modules with batteries

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 62952-1, utg 1, 2017.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.220.10; 33.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.