Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 63044-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 63044-1:2017
IEC Publikation: IEC 63044-1:2017

Svensk titel:
Installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS) - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50491-1, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2018-03-03.  |  Ersätts av:

ICS: 29.120.01; 29.120.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.