Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60384-3, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 60384-3:2016
IEC Publikation: IEC 60384-3:2016

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 3: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer för ytmontering med fast dielektrikum av mangandioxid

Engelsk titel:
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with solid (MnO2) electrolyte

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 33
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60384-3, utg 1, 2007 och SS-EN 60384-3 C1, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2019-08-16.  |  Ersätts av:

ICS: 31.060.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.