Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62040-2, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62040-2:2018
IEC Publikation: IEC 62040-2:2016

Svensk titel:
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-fordringar

Engelsk titel:
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 49
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62040-2, utg 1, 2006 och SS-EN 62040-2 C1, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2021-07-09.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.00; 29.200.00; 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: IEC 62040-2:2016/IS1:2018 ingår inte i europastandarden men återges här tillsammans med den svenska standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.