Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62612, utg 1:2013/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 62612:2013/A1:2017
IEC Publikation: IEC 62612:2013/A1:2015

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar

Engelsk titel:
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 62612, utg 1, 2013, som fr o m 2020-06-30 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.