Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60500, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 60500:2017
IEC Publikation: IEC 60500:2017

Svensk titel:
Undervattenakustik - Hydrofoner - Egenskaper hos hydrofoner i frekvensområdet 1 Hz till 500 kHz

Engelsk titel:
Underwater acoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 60500, utg 1, 1985, gäller ej fr o m 2020-05-15.  |  Ersätts av:

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.