Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61800-5-1, utg 2:2007/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 61800-5-1:2007/A1:2017
IEC Publikation: IEC 61800-5-1:2007/A1:2016

Svensk titel:
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-1: Elektrisk, termisk och mekanisk säkerhet

Engelsk titel:
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med: SS-EN 61800-5-1, utg 2, 2007, som fr o m 2020-04-28 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.130.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.