Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 62226-3-1:2007/A1:2017
IEC Publikation: IEC 62226-3-1:2007/A1:2016

Svensk titel:
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller

Engelsk titel:
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 62226-3-1, utg 1, 2007, som fr o m 2019-11-11 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.