Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60730-2-13, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60730-2-13:2018
IEC Publikation: IEC 60730-2-13:2017

Svensk titel:
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-13: Särskilda fordringar på fuktkännande reglerdon

Engelsk titel:
Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN 60730-1.
Ersätter: SS-EN 60730-2-13, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2021-04-13.  |  Ersätts av:

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corringendum Feb 2018 till IEC 60730-2-13:2017 är inarbetat i standarden och AC:2018-04 till EN IEC 60730-2-13:2018 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.