Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-4, utg 5:2010/A11:2018
CENELEC Publikation: EN 60335-2-4:2010/A11:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på centrifuger

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 60335-2-4, utg 5, 2010, som fr o m 2021-08-17 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.060.00; 13.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.